Modyul 2: Sandigan ng Lahi…Ikarangal Natin! - DepEd-NegOr

ni Jose Corazon de Jesus b. Wika: Opinyon o Katotohanan. Aralin 2.1.2: a. Panitikan: Sarsuwela. “Walang Sugat” ni Severino Reyes b. Wika: Kaantasan ng...

334 downloads 337 Views 3MB Size

Recommend Documents

Uhaw ang Tigang na Lupa Haiku Pangungusap na Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari . 192 Naibabahagi ang sariling opinyon, pananaw, katuwiran, interpretasyon sa tulong ng

Paglalahad ng mga Kasalukuyang Kaganapan Tekstong Ekspositori ... Basahin mo ang mga teksto na magagamit mo sa pagsusuri ng uri at katangian ng teksto. 5

Pagbuo ng paglalahad Ayon sa mga Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagkakatulad Tekstong Argumentativ Tungkol Saan ang Modyul na Ito? ... ng uri katangian

Ano ang masasabi mo sa timbre ng tinig ng babae at sa tinig ng lalaki sa pag-awit? Sa pag-awit – Karaniwan, ang tinig ng babae ay mataas at matinis

na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa ... “Uhaw ang Tigang na Lupa

Mga Halimbawa Ng Research Paper Sa Filipino 2 on Google.To a certain extent, it ... London Blackburn, Arlington how to kasalukuyan? 7. Pamanahong Papel o

Nakikilala at nakabubuo ng iba’t ibang uri ng pangungusap batay sa layon ... Ang _____ ay salita o mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. a. letra b

5 Patutunguhan Liham-Karaingan Pamitagang Pangwakas Liham-Aplikasyon Liham sa Patnugot Katawan ng Liham

Lagda Katawan ng Liham ... Liham sa patnugot- layunin ng liham sa patnugot ay makapagmungkahi ng mga bagay na makapagpapabuti sa mga pamamalakad,

teknolohikal, at pamahalaan ang kanilang negosyo nang naaayon sa mga nasasakupan ng ... na di-pang-ahensya na kinikilala ng batas ay magpapatuloy hanggang matapos ang