'Bijlage wob-verzoek overzicht gecommitteerde ... - Rijksoverheid

Jan 11, 2012 ... Reusken Bouw. € 50.000. M-Plastics BV. € 50.000. Innosell B.V.. € 50.000. Matel Metaal B.V.. € 50.000. Natural Plastics B.V.. € 50.00...

286 downloads 978 Views 2MB Size

Recommend Documents

Miran Scheers. afdelingshoofd preventie en veiligheid. Overzicht • Algemeen beleidskader • Handvatten voor een lokale aanpak van radicalisering

Milou Cremers Lon Dortants Ruben Erkens Quinten Fiegen Chriss Gerards Esther Geurts 16.00 uur Frank Gielkens Bryan Huijer Luc Joosten Michelle Lucas Melvin van

indeling van resultaten van de mammografie) BMI Body Mass Index (waarde die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft) BRCA Breast Cancer (borstkankergen)

Prijzen: excl. 19% BTW . Alle partijen worden vrijblijvend aangeboden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. KD: Kiln Dried = kunstmatig gedroogd

Sociaal-agogische en muzisch-agogische methoden, technieken en middelen te hanteren, in het bijzonder met betrekking tot: het tot stand brengen en instandhouden van een optimaal woon-, leef- en

Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Korevaar, L. & Dröes, J. (red.) (2016). Bussum: Uitgeverij Coutinho. Bouwstenen zelfmanagement en passende zorg

debiteurenrisico 115 declarabele uren 99 declareren 118 diagnose-behandelcombinatie, zie DBC 20 dienstverband 28 digitaal contracteren 118 digitalisering 38

3 FunctiegegevensKruis hier aan onder welke toezichtwet de onderneming valt en vervolgens wat de functie of positie van de te benoemen persoon Invoerfout33a wordt

Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21 eeuw. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2013 Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2013

Leven met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. ISBN 9789031340910. Berretty, E (2005). ... Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis. ISBN 9789031335633